KONFERENCJE
Weź udział w jednej z naszych konferencji technicznych

Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych przez nas konferencjach technicznych. Lista planowanych i archiwalnych konferencji znajduje się poniżej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt: tel.: +48 724 565 157; email: jerzy.kozlowski@testeron.pl

Nasza ostatnia konferencja:
IX FORUM Diagnostyki Sieci Ciepłowniczych 2024 (IX Forum DSC 2024)
odbyła się w Poznaniu w dniach 11 – 13 marca 2024 r.
W dniach 11 – 13 marca 2024 roku w hotelu Grand Royal w Poznaniu, odbyła się kolejna już edycja konferencji technicznej IX Forum Diagnostyki Sieci Ciepłowniczych (IX Forum DSC 2024) organizowanej przez firmę TESTERON. Było to już dziewiąte spotkanie profesjonalistów zajmujących się diagnostyką uszkodzeń sieci ciepłowniczych. Wzięli w nim udział przedstawiciele 20 przedsiębiorstw ciepłowniczych z całego kraju, 6 firm wykonawstwa robót i serwisu technicznego oraz 8 dostawców technologii i sprzętu pomiarowego obecnych na rynku polskim. Gościem specjalnym konferencji był dyrektor Andreas Schröder, jedna z czołowych postaci producenta systemów Brandes GmbH z Niemiec.
IX Forum DSP 2024 tematycznie oparte było na dwóch głównych filarach: diagnostyki uszkodzeń sieci preizolowanych typu impulsowego i Brandes oraz diagnostyki wycieków na tradycyjnych sieciach kanałowych. Dodatkowym wzbogaceniem tematyki konferencji była problematyka nowych trendów dla systemu oznakowania sieci podziemnych obowiązujących w polskich normach oraz zagadnienia z branży geodezyjnej wskazujące na realny zakres pomocy ze strony współczesnego polskiego geodety, który jest możliwy do uzyskania dla branży ciepłowniczej.
Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od informacji przedstawionej przez organizatora całego wydarzenia Jerzego Kozłowskiego z firmy TESTERON dotyczącej założeń programowych tego dorocznego spotkania branżowego diagnostów ciepłownictwa oraz przedstawienia szczegółowego programu na dwa dni obrad.

Pierwszym punktem programu IX Forum DSC 2024 była prezentacja nowości na rynku sprzętu diagnostycznego w kilku kategoriach: mierniki rezystancji izolacji do typowej diagnostyki system alarmowego sieci preizolowanych, mierniki dedykowane tylko do sieci preizolowanych, reflektometry do precyzyjnej lokalizacji uszkodzeń na sieci, lokalizatory trasy przebiegu sieci i jej uszkodzeń mechanicznych z powierzchni ziemi, magnetometry do lokalizacji włazów, systemy zdalnego nadzoru nad siecią preizolowaną, stacjonarne systemy nadzoru montowane w węzłach i komorach oraz sprzęt do sieci typu Brandes.
Z najciekawszych i oczekiwanych już wcześniej nowości, Maciej Kujawa z firmy SONEL zaprezentował najnowszy miernik tego producenta MIC-2511. Patryk Czaniecki z firmy Ratmon, oprócz znanych już na rynku produktów tej firmy do nadzoru zdalnego nad siecią preizolowaną serii RAT-2 i reflektometru Megaloc-1, zachwalał nowe przenośne urządzenie diagnostyczne Smart Loc-1 do obu typów systemu alarmowego – impulsowego oraz Brandesa.
iębiorstw ciepłowniczych, firm serwisowych i wykonawczych dla ciepłownictwa, przedstawiciele producentów elementów preizolowanych i producentów sprzętu diagnostycznego oraz wszystkich, którym idea tej konferencji jest bliska.

IX Forum DSC 2024 to miejsce, gdzie w miłej atmosferze mogą się spotkać profesjonalni diagności sieci preizolowanych oraz tradycyjnych sieci kanałowych z całego kraju – zarówno z dużych jak i z niewielkich ośrodków. Jest to unikalne miejsce, gdzie jedni mogą dzielić się wiedzą, inni ją chłonąć a wszyscy mają okazję do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi dostępnymi na rynku i sprzętem pomiarowym najnowszej generacji. Jest to także doskonała okazja do wspólnego opiniowania różnorodnych zagadnień branżowych i stosowanych na co dzień procedur monitorowania sieci i lokalizacji uszkodzeń ciepłociągów. Jesteśmy przekonani, że pomoże to ujednolicić różnorodne procedury stosowane w różnych częściach kraju i bardzo pomoże tym ośrodkom, które nie mają dużych doświadczeń z diagnostyką uszkodzeń na swoich sieciach.

Lesław Targosz i Dawid Fietz z firmy Control omówili najnowsze aktualizacje do swojego systemu nadzoru zdalnego nad siecią preizolowaną opartego na urządzeniach NP-4, BC200 i SMART500 łączonego także z opcją opomiarowania innych parametrów sieciowych stosowaną przez wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Na drugi dzień obrad Forum, firma Control zapowiedziała także wstępną prezentację nowego szykowanego do wdrożenia produktu – analizatora szumu SC-2, który znalazłby zastosowanie jako akustyczny system wczesnego ostrzegania przed wyciekami na tradycyjnych sieciach kanałowych.
Tę część konferencji zakończył Jerzy Kozłowski z firmy TESTERON, przedstawiając szczegóły najnowszych bezpłatnych aktualizacji dostępnych drogą internetową dla użytkowników reflektometru Tracker Pro V3 oraz nowości wprowadzonych do aplikacji komputerowej TrackerView w ostatnich miesiącach w celu wzbogacenia zakres i jakości analiz możliwych do wykonania na zarejestrowanych wcześniej pomiarach reflektometrycznych.
Po krótkiej przerwie, prezentacji najnowszych urządzeń angielskiej firmy HWM do akustycznej lokalizacji wycieków na sieciach ciepłowniczych dokonał Robert Maziarz z warszawskiej firmy Złote Runo. Dzieląc się swoim ponad 30-letnim doświadczeniem w lokalizacji akustycznej, omówił on pełen zakres oferowanych na rynek polski urządzeń akustycznych dla branży ciepłowniczej, podkreślając jednocześnie znaczenie sprzętu do lokalizacji trasy przebiegu sieci ciepłowniczych w procesie zwiększania dokładności pomiarów metodami akustycznymi.
Po raz kolejny udało nam się zaprosić weterana akustycznej lokalizacji wycieków na sieciach ciepłowniczych w Polsce – Henryka Bączkowskiego z firmy LOKAWA. Nasz „Mistrz” odbył wraz z uczestnikami konferencji wspominkową podróż pod hasłem „Moje 5 najtrudniejszych lokalizacji awarii na sieciach kanałowych w Polsce”. Dołączyła do tych wspomnień Marta Bączkowska-Vasiardanis, która przejęła stery w firmie LOKAWA po swoim ojcu i opowiedziała o swoich najtrudniejszych awariach.
Podsumowaniem pierwszego dnia konferencji była próba zdefiniowania w jakim zakresie można skutecznie stosować akustyczne metody lokalizacji wycieków w przypadku uszkodzeń sieci preizolowanych. Zarówno doświadczeni pracownicy firmy Lokawa jak i przedstawiciele firm ciepłowniczych, którzy sami lokalizują awarie na własnych sieciach, zgodnie przyznali, że użycie sprzętu akustycznego w takim przypadku możliwe jest tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z wypływem czynnika grzewczego z rurociągu na zewnątrz.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się wspólną uroczystą kolacją.
Drugi dzień Forum Diagnostyki Sieci Ciepłowniczych w Poznaniu rozpoczął się od Panelu Diagnostyki Sieci Preizolowanych poświęconemu diagnostyce systemów rezystancyjnych typu Brandes.

Najwięksi użytkownicy sieci Brandes w Polsce zgodzili się podzielić swoimi doświadczeniami z praktycznego użytkowania tego typu systemu alarmowego oraz osiąganej skuteczności swoich ekip diagnostycznych w zakresie lokalizacji uszkodzeń. Wystąpienia Pawła Kraja z EPEC Elbląg, Leszka Dzioby z LPEC Lublin oraz Rafała Łużpińskiego z VEOLIA Energia Warszawa wzbogacone były informacjami o strukturze użytkowanej przez nich sieci, szczegółami z codziennej pracy zespołów diagnostycznych, stosowanych rozwiązań technologicznych i sprzętu pomiarowego oraz planów rozwojowych na najbliższą przyszłość.
Prezentacjom tym przysłuchiwał się gość specjalny konferencji dyrektor Andreas Schröder z centrali firmy Brandes GmbH w Niemczech – producenta systemów alarmowych dla sieci preizolowanych stosowanych w całym świecie.
Wystąpił on w drugiej części tego panelu z prezentacją nowości sprzętowych i technologicznych wdrażanych obecnie przez firmę oraz zapowiedziami nowych urządzeń, które pojawią się w najbliższych miesiącach. Odnosząc się do tradycyjnie już podnoszonej kwestii, że oryginalne urządzenia pomiarowe, materiały eksploatacyjne oraz narzędzia do montażu elementów systemu Brandes są relatywnie drogie w zakupie, przedstawił on jednoznaczne dane statystyczne wskazujące, iż aż 65% kosztów całego procesu inwestycyjnego dla nowej sieci preizolowanej przypada na tzw. „engineering”, czyli szeroko pojęty etap projektowania i budowy sieci przy marginalnym udziale procentowym dotyczącym oryginalnych dostaw systemu alarmowego firmy Brandes.
Jednym z najbardziej oczekiwanych elementów tej prezentacji była część dotycząca możliwości integracji platformy typu Brandes z sieciami opartymi o technologię impulsową w jednym systemie nadzoru. Padła deklaracja, że firma Brandes już od kilku lat umożliwia taką integrację poprzez łączenie obu rodzajów sieci w jeden układ pod nadzorem tych samych urządzeń kontrolujących parametry rezystancji oraz umożliwiających lokalizację uszkodzeń zarówno przy zastosowaniu technologii reflektometrycznej, jak i mostka rezystancyjnego. Końcówki drutów alarmowych z obu systemów mogą być podłączane do jednego urządzenia diagnostycznego wpiętego w system telemetrii/transmisji danych. Wszystkie nowe urządzenia diagnostyczne z firmy Brandes montowane w węzłach ciepłowniczych już niedługo będą zawierać moduły do obsługi zarówno systemów alarmowych dla sieci impulsowych jak i systemów rezystancyjnych typu Brandes.
Następny Panel Diagnostyki Sieci Preizolowanych poprowadził Tomasz Rytel z Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach, próbując wciągnąć uczestników konferencji w dyskusję o uzasadnionych oczekiwaniach w stosunku do firmy wykonawczej lub serwisowej zatrudnionej do prac na sieci preizolowanej.
Wieloletnie doświadczenia praktyczne w pracy na sieci, pozwoliły mu wprowadzić wszystkich w temat na przykładzie omówienia takich kategorii oceny jak potwierdzone referencje dotyczące wcześniej wykonanych prac, deklaracja posiadanego sprzętu i urządzeń diagnostycznych czy udokumentowane doświadczenie pracowników. Jednakże sugerowane rozwiązanie problemów z pracami wykonywanymi na przez inne firmy, to przede wszystkim sumienna i zaangażowana praca inspektora nadzoru, który widząc np. w jaki sposób dana firma wykonawcza składuje elementy preizolowane na placu budowy może już przewidzieć wartość jej późniejszych prac wykonawczych na sieci preizolowanej w kontekście ewentualnych problemów z ich odbiorem. Dobra praktyką jest także podpisanie wcześnie przez wykonawcę finansowych gwarancji dobrego wykonania inwestycji.
Jeszcze przed obiadem, w części poświęconej nowym technologiom, Stanisław Sokołowski właściciel firmy PTS Rabka, czołowego polskiego producenta systemów oznakowania sieci podziemnych, przedstawił nowe trendy dla systemu oznakowania sieci podziemnych mające oparcie w obowiązujących Polsce normach. W tym kontekście, została zaprezentowana również nowa koncepcja oznakowania podziemnych sieci ciepłowniczych zakładająca lepsze zabezpieczenie podziemnej infrastruktury ciepłowniczej poprzez zwiększenie różnorodnych elementów jej oznakowania oraz poprawienie ich trwałości i wytrzymałości mechanicznej na zerwanie, np. dzięki zastosowaniu szerszej i grubszej taśmy oznaczeniowej.
Jacek Tabor z firmy ALPEX powrócił na obecną edycje Forum DSP z udoskonaloną wersją stworzonej na bazie własnych doświadczeń firmy wykonawczej aplikacji komputerowej Pipeline Designer do projektowania oraz wykonywania szczegółowej dokumentacji powykonawczej sieci preizolowanych. Z roku na rok, jest to coraz ciekawszy i pełniejszy program, który obejmuje wszystkie aspekty projektowania i budowy sieci przy zachowaniu prostoty i intuicyjnego użytkowania tego systemu.

Po przerwie obiadowej, Panel Nowych Technologii kontynuowany był przez Jacka Niećko z firmy HERZ Polska – przedstawiciela producenta ekstruderów marki Herz i Dohle. Prezentował on nowości sprzętowe w zakresie przenośnych urządzeń do obróbki elementów preizolowanych z tworzyw, szeroko stosowanych przy naprawach sieci.

W ostatniej części tego panelu, Lesław Targosz, właściciel firmy CONTROL, ujawnił szczegóły nowego projektu swojej firmy dotyczącego koncepcji akustycznej kontroli wycieków dla sieci ciepłowniczych. Zaprezentował on nowe urządzenie pn. Analizator Szumu SC2, które po wykonanych już wielomiesięcznych próbach na sieci ciepłowniczej zostanie wkrótce wdrożone do produkcji jako system wczesnego ostrzegania przed wystąpieniem dużych wycieków na tradycyjnych sieciach kanałowych. Ideą systemu są montowane stacjonarnie w węzłach ciepłowniczych moduły diagnostyczne złożone z czułego mikrofonu akustycznego podłączonego do detektora wstępnie przetwarzającego pozyskane dane akustyczne i przesyłającego je dalej do serwera analitycznego wyposażonego w system filtrów i odpowiednie algorytmy do analizy i weryfikacji napływających danych. Porównując zapisy historyczne, nowy system ma za zadanie uruchomić odpowiednią procedurę alarmową w przypadku zaobserwowania początkowego stadium osłabienia sieci i możliwości rozwinięcia się w groźny dla systemu wyciek czynnika grzewczego na zewnątrz. Jednocześnie, system będzie mógł także wykrywać anomalie akustyczne charakterystyczne dla stanów awaryjnych innych elementów systemu ciepłowniczego takich jak np. pompy. Zaprezentowany system wzbudził duże zainteresowanie uczestników konferencji i padały pytania o możliwość przetestowania go w konkretnych lokalizacjach. Czekamy na dalsze wieści z nowych testów i wdrożeń.
W kolejnym punkcie programu konferencji, oddaliśmy głos uczestnikom konferencji przy realizacji Panelu Wolnych Inicjatyw. Marcin Krzak z MPEC Kraków pomógł nam zrealizować propozycje jego zespołu zgłoszoną na Forum DSC w zeszłym roku otyczącą „Nietypowych patentów stosowanych przez lokalne ekipy diagnostyczne”. Konkretnie chodziło o zaprezentowanie ciekawych rozwiązań technicznych i sprzętowych stosowanych przez niektóre ekipy diagnostyczne w codziennej pracy i rekomendowane dla diagnostów z innych ośrodków. Kraków skupił się na standardowym wyposażeniu brygad do wyjazdów awaryjnych. W ocenie kierownictwa i zainteresowanych pracowników, inwestycje w sprzęt i wyposażenie BHP w postaci odpowiedniej jakości detektorów wielogazowych, kasków, szelek, trójnogów, wyciągarki czy płotków zabezpieczających wejście do komory, to dobrze wydane pieniądze. Mamy nadzieję, że na prezentacji tego, co używa MPEC Kraków skorzystali uczestnicy konferencji, bo jak brać przykład – to z najlepszych.
IX Forum DSC było także miejscem zbierania opinii środowiska diagnostów sieci ciepłowniczych dotyczących problemów nurtujących to środowisko. Pod koniec drugiego dnia obrad, zainicjowano interaktywne głosowanie w aplikacji na smartfony w temacie: „Największe wyzwania w codziennej pracy diagnosty”. Uczestnikom przedstawiono listę 20 potencjalnych problemów, z którymi na co dzień mogą się spotykać w swojej pracy diagnostycznej, podzielonych na 4 główne kategorie: Infrastruktura, Organizacja pracy/ludzie, Ograniczenia finansowe oraz sprzęt i oprogramowanie. Po omówieniu wszystkich kategorii, poproszono wszystkich chętnych o zeskanowanie kodu QR dającego anonimowy dostęp do aktywnej ankiety w internecie i zaznaczeniu dowolnej ilości punktów, które uważają za faktyczne problemy występujące w ich pracy.
Głównym celem tej ankiety było próba zdefiniowania priorytetów w rozwiązywaniu bieżących problemów środowiska. Największą ilość zaznaczonych odpowiedzi uzyskała kategoria:

„niskie wynagrodzenia pracowników
jako czynnik demotywujący optymalne zaangażowanie w prace diagnostyczne”

71% wszystkich uzyskanych odpowiedzi (20 osób na 28)

Pozostałe znaczące problemy zaznaczone przez uczestników konferencji to:

– zbyt duża rozległość sieci preizolowanych
w stosunku do ilości pracowników zaangażowanych w prace diagnostyczne
68% wszystkich uzyskanych odpowiedzi (19 osób na 28)

– brak dokumentacji użytkowanych sieci
(powykonawcze schematy montażowe, schematy alarmowe dla pętli)
61% wszystkich uzyskanych odpowiedzi (17 osób na 28)

– brak czasu na prace diagnostyczne ze względu na inne obowiązki w pracy
54% wszystkich uzyskanych odpowiedzi (15 osób na 28)

– brak możliwości finansowania przez firmę wszystkich koniecznych napraw sieci
54% wszystkich uzyskanych odpowiedzi (15 osób na 28)

Z ważniejszych problemów dopisanych przez niektórych uczestników można wymienić:
Brak odpowiedniej ilości pracowników
Problem z egzekwowaniem napraw gwarancyjnych szczególnie przy przetargach unijnych, gdzie nałożenie kary finansowej wiąże się ze zwrotem części dofinansowania

Pełny raport z opracowanymi wynikami ankiety zostanie przesłany do wszystkich uczestników konferencji w terminie późniejszym.

Ostatnim elementem programu IX Forum DSC był Panel Nowych Technologii poświęcony pracom geodezyjnym przy inwentaryzacji sieci preizolowanych. Gość konferencji, dr hab. inż., prof. AGH Łukasz Ortyl z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, podjął się trudnego tematu przedstawienia realnego zakresu profesjonalnej pomocy jaką branża ciepłownicza może uzyskać ze strony geodetów. Bazując na własnych doświadczeniach dydaktycznych, prof. Ortyl przedstawił uczestnikom Forum DSC obraz współczesnego polskiego geodety – zakres jego szkolenia na uczelni, dostępu do najnowocześniejszychg technologii oraz ćwiczeń praktycznych w terenie. Wszystko to, na tle obowiązujących w Polsce przepisów i norm branżowych, zgodnie z którymi geodeci zobowiązani sa wykonywać zlecone im prace. W trakcie tej bardzo ciekawej prezentacji, uczestynicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami stosowanymi obecnie w geodezji. Szkoda tylko, że wiele z nich nie jest jeszcze stosowana w Polsce na szeroką skalę.

W przerwach pomiędzy panelami dyskusyjnymi, uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z ofertą nowości sprzętowych i technologicznych firm na stoiskach promocyjnych usytułowanych w tylnej części sali konferencyjnej. Firma CONTROL prezentowała swój system telemetrii i bezpieczeństwa sieci ciepłowniczej oparty o detektor NP-4 oraz system przesyłu danych SMART 500 i BC200. Firma TESTERON tradycyjnie pokazywała nowości związane ze stosowaniem reflektometru Tracker Pro w wersji V3 na sieciach preizolowanych, w tym nową wersję aplikacji komputerowej TrackerView do analizy danych i archiwizacji. Firma Ratmon prezentowała nowości ze swojej oferty dla technologii centralnego nadzoru nad systemem alarmowym sieci preizolowanych ze szczególnym uwzględnieniem nowego miernika przenośnego Smart Loc-1.
Na stoisku firmy SONEL, można było zapoznać się z bieżącą ofertą tego producenta dla branży ciepłowniczej. Firma Złote Runo kusiła swoimi nowoczesnymi urządzeniami do akustycznej lokalizacji wycieków. Firma ALPEX oferowała swój udoskonalony program komputerowy do tworzenia schematów powykonawczych sieci preizolowanych. Przedstawiciel firmy HERZ miał do zaoferowania całą gamę różnego typu extruderów stosowanych przy pracach remontowych i awaryjnych na sieci.
Po zakończeniu bardzo długiego i pełnego treści drugiego dnia konferencji, uczestnicy udali się na zasłużony odpoczynek a chwilę później na wspólną uroczystą kolację.

Organizator IX Forum Diagnostyki Sieci Ciepłowniczych w Poznaniu pragnie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za liczny udział w tegorocznej konferencji, zaangażowanie w dyskusji oraz wspaniałą przyjacielską atmosferę tego wyjątkowego spotkania.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Do pobrania:
Patronat medialny:
Archwium konferencji z lat 2014-2023

„VIII Forum Diagnostyki Sieci Ciepłowniczych w Poznaniu” (Forum DSC, Poznań 2023)

W dniach 27 lutego – 01 marca 2023 roku w hotelu Grand Royal w Poznaniu, odbyła się kolejna już edycja konferencji technicznej VIII Forum Diagnostyki Sieci Ciepłowniczych (VIII...

„VII Forum Diagnostyki Sieci Ciepłowniczych w Poznaniu” (Forum DSC, Poznań 2020)

W dniach 02 – 04 marca 2020 roku w hotelu Grand Royal w Poznaniu, odbyła się kolejna edycja konferencji technicznej Forum Diagnostyki Sieci Ciepłowniczych (Forum DSC 2020)...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„VI Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (Forum DCSP, Poznań 2019)

Konferencja techniczna „VI Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (VI Forum DCSP, Poznań 2019) odbyła się w terminie 25-27 lutego 2019 r. w hotelu Grand...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„V Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (V Forum DCSP, Poznań 2018)

Konferencja techniczna „V Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (V Forum DCSP, Poznań 2018) odbyła się w terminie 26-28 lutego 2018 r. w hotelu Grand...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„IV Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (IV Forum DCSP, Poznań 2017)

Konferencja techniczna „IV Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (IV Forum DCSP, Poznań 2017) odbyła się w terminie 28 lutego – 2 marca 2017 r. w...

„III Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (III Forum DCSP, Poznań 2016)

Konferencja techniczna „III Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (III Forum DCSP, Poznań 2016) odbyła się w terminie 1-3 marca 2016 r. w hotelu Grand...