„V Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (V Forum DCSP, Poznań 2018)