Szkolenia stacjonarne

Szkolenia grupowe (wyjazdowe) oraz dedykowane (u klienta). Więcej informacji poniżej.
AKTUALNE SZKOLENIA NIŻEJ

Szkolenia online

Szkolenia internetowe na podstawie przygotowanych przez nas filmów instruktażowych.
JUŻ NIEDŁUGO W SKLEPIE

Szkolenia przy sprzedaży sprzętu

Indywidualnie dopasowane szkolenia, dotyczące obsługi zakupionych u nas urządzeń.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
SZKOLENIA STACJONARNE
Aktualna oferta szkoleń grupowych (wyjazdowych)

Informujemy o terminach kolejnych edycji organizowanych przez nas specjalistycznych szkoleń z zakresu lokalizacji uszkodzeń systemów alarmowych sieci preizolowanych:

kolejna edycja Akademii Diagnosty Sieci Preizolowanej 2020

odbędzie się w październiku/listopadzie 2020 r.

dokładną datę oraz miejsce podamy już niedługo

Dla kogo?

Seminarium szkoleniowe „Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych” (ADSP) adresowane jest głównie do przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz zakładów gospodarki komunalnej obsługujących sieci dystrybucji ciepła, a w szczególności do podległych im służb eksploatacji sieci, utrzymania ruchu, ekip remontowych oraz działów technicznych tych przedsiębiorstw. Zakres tematyczny szkolenia powinien jednak zainteresować również firmy wykonawcze związane z budową nowych sieci preizolowanych.

Cele szkolenia

Szkolenie typu ADSP ma na celu uniwersalne przygotowanie pracowników różnych działów technicznych do prowadzenia pomiarów i diagnostyki usterek występujących na preizolowanych sieciach ciepłowniczych. Podstawą będzie przyswojenie przez uczestników szkolenia niezbędnej wiedzy teoretycznej z zagadnień budowy oraz diagnostyki instalacji alarmowych sieci preizolowanych w oparciu o liczne przykłady praktyczne. W programie szkolenia znajdą się również praktyczne informacje dotyczące prawidłowego montażu i pomiarów odbiorowych instalacji alarmowej dla nowych ciepłociągów preizolowanych. Głównym celem tego 2-dniowego szkolenia będzie jednak nabycie praktycznych umiejętności sprawnego i precyzyjnego lokalizowania miejsc awarii ciepłociągów preizolowanych typu impulsowego poprzez aktywny udział w warsztatach praktycznych z wykorzystaniem reflektometrów, sprzętu komputerowego oraz przykładów awarii ciepłociągów zarejestrowanych przez prowadzącego szkolenie w trakcie wieloletniej praktyki na sieci. Szkolenie zostanie uzupełnione także o podstawowe elementy praktycznej lokalizacji trasy przebiegu sieci ciepłowniczej oraz unikania kolizji z innymi elementami uzbrojenia podziemnego przy prowadzeniu prac wykopowych na ciepłociągach. Mamy nadzieję, że taka forma szkolenia spotka się z Państwa zainteresowaniem i szerokim odzewem w postaci dużej ilości chętnych do wzięcia w nim udziału.

Ogólne warunki zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym 2-dniowym szkoleniu zawierającym zarówno elementy teorii przygotowującej montażu systemów alarmowych oraz do diagnostyki sieci preizolowanych, jak i warsztaty praktyczne nakierowane na nabycie umiejętności sprawnego i precyzyjnego lokalizowania różnego typu uszkodzeń ciepłowniczych sieci preizolowanych.

Daj znam znać, a przeprowadzimy szkolenie także w twojej firmie

Dopasujemy tematykę szkolenia oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia do indywidualnych potrzeb twojej firmy.

ARCHIWUM
Zestawienie szkoleń przeprowadzonych w poprzednich latach

Szkolenia przeprowadzone w roku 2019

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 3/2019
Chorzów/Katowice 19-20 listopada 2019 r.

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 2/2019
Siedlce 13-14 listopada 2019 r.

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 1/2019
Elbląg 09-10 kwietnia 2019 r.

Szkolenia zamknięte (dedykowane jednej grupie klientów)

„Lokalizacja wycieków na sieciach ciepłowniczych”
VEOLIA Energia Poznań
Poznań, 7 marca 2019

Szkolenia zamknięte (dedykowane jednej grupie klientów)

„Zastosowanie termowizji do lokalizacji nieszczelności na sieciach ciepłowniczych”
VEOLIA Energia Poznań
Poznań, 18 marca 2019

Szkolenia przeprowadzone w roku 2018

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 1/2018
Pobierowo (woj. zachodniopomorskie) 12-13 kwietnia 2018 r.

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 2/2018
Chorzów/Katowice, 21-22 listopada 2018 r.

Szkolenia zamknięte (dedykowane jednej grupie klientów)

„Lokalizacja awarii w ciepłociągach preizolowanych – zastosowanie reflektometru w praktyce, punktowa lokalizacja uszkodzeń z powierzchni ziemi w ćwiczeniach praktycznych”
VEOLIA Energia Łódź
Łódź, 26-27 kwietnia 2018

Szkolenia przeprowadzone w roku 2017

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 1/2017
Pobierowo (woj. zachodniopomorskie) 24-25 kwietnia 2017 r.

Warsztaty Diagnostyki Sieci Preizolowanych (WDSP V/2017) na zlecenie KELVIN Sp. z o.o.
Bielsko-Biała 11-12 maja 2107 r.

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 2/2017
Radom 11-12 grudnia 2017 r.

Szkolenia przeprowadzone w roku 2016

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 1/2016
Chorzów/Katowice, 05-06 kwietnia 2016 r.

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 2/2016
Łomża, 08 -09 listopada 2016 r.

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 3/2016
Kielce, 15 -16 listopada 2016 r.

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 4/2016
Piła, 24 -25 listopada 2016 r.

Szkolenia zamknięte (dedykowane jednej grupie klientów)

„Systemy alarmowe w ciepłociągach preizolowanych – idea systemów alarmowych w praktyce oraz problematyka lokalizacji awarii w ćwiczeniach praktycznych”
VEOLIA Energia Łódź
Łódź, 18-19 kwietnia 2016 (część 1)
Łódź, 20-21 kwietnia 2016 (część 2)

Szkolenia przeprowadzone w roku 2015

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 1/2015
Bydgoszcz, 27-28 października 2015

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 2/2015
Bydgoszcz, 29-30 października 2015

Szkolenia zamknięte (dedykowane jednej grupie klientów)

„Systemy alarmowe w ciepłociągach preizolowanych – idea systemów alarmowych w praktyce oraz problematyka lokalizacji awarii w ćwiczeniach praktycznych”
VEOLIA Energia Łódź
Łódź, 07-08 grudnia 2015 (część 1)
Łódź, 09-10 grudnia 2015 (część 2)

Szkolenia przeprowadzone w roku 2014

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 1/2014
Elbląg, 08-09 czerwca 2014

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 2/2014
Łódź, 28-29 października 2014

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 3/2014
Katowice, 27-28 listopada 2014

Szkolenia zamknięte (dedykowane jednej grupie klientów)

„Wykorzystanie i zasady działania urządzeń do pomiarów systemów alarmowych rur preizolowanych”
DALKIA Łódź
Łódź, 09-11 kwietnia 2014

„Praktyka codzienna oraz tendencje rozwojowe technologii detekcji i lokalizacji systemów alarmowych w sieciach preizolowanych”
DALKIA Północ
Lidzbark Warmiński, 16 października 2014

„Problematyka lokalizacji awarii w ciepłociągach – tradycyjne sieci kanałowe oraz systemy preizolowane”
DALKIA Chrzanów oraz DALKIA Tarnowskie Góry
Katowice, 25-26 listopada 2014

Szkolenia przeprowadzone w roku 2013

Akademia Diagnosty Sieci Ciepłowniczych (ADSC) – Edycja 1
Chorzów/Bytom, 11 – 13 czerwca 2013

Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 2
Mińsk Mazowiecki, 08-09 października 2013

Akademia Diagnosty Sieci Ciepłowniczych (ADSC), Poziom 2 (zaawansowany)
Katowice, 29-30 października 2013

TEMATYKA
Standardowa tematyka szkoleń

Szkolenia pracowników w zakresie efektywnego posługiwania się sprzętem pomiarowym

 • lokalizatory uzbrojenia podziemnego (lokalizacja kabli i rur),
 • kamery inspekcyjne do sieci (inspekcja TV instalacji podziemnych),
 • reflektometry do kabli metalowych (lokalizacja uszkodzeń kabli teletechnicznych oraz kabli energetycznych NN),
 • punktowe lokalizatory uszkodzeń kabli (lokalizacja uszkodzeń kabli teletechnicznych oraz kabli energetycznych NN).

Szkolenia z podstaw lokalizowania podziemnej infrastruktury kabli i rurociągów

 • Wprowadzenie do bezpiecznego lokalizowania podziemnych kabli i rurociągów
 • Zaawansowane metody lokalizowania sieci podziemnych kabli i rurociągów

Specjalistyczne szkolenia BHP dla pracowników służb sieciowych

 • Bezpieczeństwo różnorodnych elementów infrastruktury podziemnej w trakcie realizacji inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej (zapobieganie uszkodzeniom uzbrojenia podziemnego przy prowadzeniu prac wykopowych, bezpieczeństwo pracowników w przypadku naruszenia integralności sieci podziemnych).
 • Bezpieczeństwo pracowników przy prowadzeniu prac konserwacyjnych na sieciach podziemnych w aspekcie unikania zagrożeń związanych z obecnością gazów trujących lub wybuchowych.
 • Zasady postępowania w przypadku naruszenia integralności sieci podziemnych w trakcie prowadzenia jakichkolwiek prac wykopowych.
 • Skuteczna lokalizacja trasy przebiegu sieci podziemnych w celu uniknięcia kolizji w obszarze prowadzenia prac wykopowych.

Programy doszkalające dla pracowników z firm sieciowych

 • Przykładowe branże: telekomunikacja, energetyka, gaz, wodociągi i kanalizacja, ciepłownictwo, itd.
 • Podstawowe standardy dla urządzeń wykorzystywanych do lokalizacji infrastruktury podziemnej (przegląd współczesnych technologii, podstawowe zasady prawidłowego użytkowania i konserwacji sprzętu lokalizacyjnego służące zwiększeniu okresu jego efektywnej pracy na sieciach podziemnych).
 • System oznakowania różnorodnych elementów infrastruktury podziemnej (taśmy sygnalizacyjne i sygnalizacyjno-ostrzegawcze, znaczniki/markery elektromagnetyczne, słupki ostrzegawcze, itp.).