„III Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (III Forum DCSP, Poznań 2016)