„II Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (II Forum DCSP, Poznań 2015)