OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„VI Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (Forum DCSP, Poznań 2019)

Konferencja techniczna „VI Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (VI Forum DCSP, Poznań 2019) odbyła się w terminie 25-27 lutego 2019 r. w hotelu Grand Royal w Poznaniu.

W dniach 25 – 27 lutego 2019 roku w hotelu Grand Royal w Poznaniu, odbyło się VI Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych. Było to już szóste z kolei spotkanie profesjonalistów zajmujących się diagnostyką uszkodzeń ciepłowniczych sieci preizolowanych. Wzięło w nim udział ponad 120 uczestników reprezentujących 31 przedsiębiorstw ciepłowniczych z całego kraju, 4 firmy wykonawstwa robót preizolowanych i serwisu technicznego oraz 11 dostawców technologii i sprzętu pomiarowego, w tym 4 czołowych producentów systemów preizolowanych obecnych na rynku polskim.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od aktualnej informacji przedstawionej przez Jerzego Kozłowskiego z firmy TESTERON dotyczącej nowości na rynku reflektometrów do lokalizacji uszkodzeń sieci preizolowanych. Następnie, po dokonanym przez Adama Dwojaka wprowadzeniu, prowadzono ożywioną dyskusję nad możliwością zapewnienia gwarancji prawidłowego położenia drutów alarmowych wzdłuż rury preizolowanej. W tym kontekście, konsultowano z przedstawicielami producentów systemów preizolowanych możliwości wyraźnego oznaczenia przebiegu drutów alarmowych na zewnętrznej rurze HDPE, np. w postaci białej linii. Adam Dwojak poruszył także inny temat – tzw. „list kontrolnych” czyli listy procedur do zastosowania lub czynności do wykonania, które mogłyby ułatwić prawidłowy nadzór nad realizacją nowych inwestycji.

Po przerwie obiadowej, Adam Dwojak dokonał wprowadzenia do tematu wielokrotnie omawianego już w trakcie poprzednich edycji Forum DCSP – wariantów wyprowadzenia drutów/przewodów alarmowych z rurociągów preizolowanych. Był to także wstęp do praktycznego pokazu nowatorskiej technologii wyprowadzenia przewodów alarmowych wraz z przewodem masowym z rury preizolowanej przygotowanego i wykonanego przez p. Jerzego Łukaszczyka z LPEC Lublin. W trakcie tej prezentacji, swojej praktycznej pomocy w zakresie użycia ekstrudera do spawania elementów plastikowych udzielił p. Grzegorz Szczepanik z firmy Heisslufttechnik Flocke, dystrybutora tego typu urządzeń marki Leister. Dzięki tej inicjatywie pracownika LPEC Lublin, mieliśmy możliwość zapoznania się z tą ciekawą technologią wypracowaną na potrzeby własnego przedsiębiorstwa.

W ostatnim bloku tematycznym pierwszego dnia konferencji, Jerzy Kozłowski podjął próbę omówienia optymalnej specyfikacji technicznej dla urządzeń do diagnostyki sieci preizolowanej w trzech kategoriach: mierników rezystancji izolacji, reflektometrów oraz lokalizatorów uszkodzeń z ramką A-Frame. Wobec braku możliwości rzetelnego omówienia przez uczestników Forum zaproponowanych „niezbędnych elementów specyfikacji” mogących pomóc w optymalnym doborze nowych narzędzi diagnostycznych, podjęto decyzję o wypracowaniu innej formy komunikacji z uczestnikami konferencji w uzyskaniu wiążącej informacji zwrotnej, np. w formie dostępu „on line” do wspólnej platformy internetowej zawierającej podane w prezentacji dane. Pierwszy dzień konferencji zakończył się wspólną uroczystą kolacją.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od podsumowania tematyki obrad z dnia poprzedniego, po czym, Adam Dwojak wprowadził uczestników Forum w problematykę diagnostyki systemów rezystancyjnych typu „Brandes”. Zagadnienia związane z ciepłociągami preizolowanymi typu rezystancyjnego po raz kolejny pojawiły się w programie Forum DCSP, głównie za sprawą obecności wśród uczestników konferencji przedstawicieli Veolia Energia Warszawa, LPEC Lublin oraz PEC Żyrardów, które to firmy obsługują wyłącznie ten typ sieci oraz innych ośrodków, np. PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Jastrzębie Zdrój, które również obsługują część odcinków swoich sieci w tej technologii. Tym razem poruszono zagadnienia możliwości precyzyjnej lokalizacji w systemie Brandes w kontekście „zderzenia się” teorii i praktyki, dostępu do masy rury przewodowej jako nieodzownym elemencie prawidłowej diagnostyki oraz porównaniu stopnia niezawodność sygnalizacji awarii w systemie impulsowym i rezystancyjnym.

Kolejny blok programowy VI Forum poświęcony był, wprowadzonemu już na stałe do programu corocznych spotkań prezentacji, nowości z zakresu systemów nadzoru nad rozbudowaną preizolowaną siecią ciepłowniczą oraz postępu aplikacji praktycznych związanych z zagadnieniami zdalnego nadzoru nad siecią, w tym porównanie „on line” systemów czołowych producentów dostępnych na rynku polskim. W tym roku, prezentacji nowości ze swojej oferty dotyczącej zdalnego nadzoru dokonało trzech producentów tego typu systemów – firma Control z Krapkowic, firma DASL z Krakowa oraz firma LOGSTOR z Zabrza, w osobie Szefa Serwisu LOGSTOR z Danii p. Troelsa F. Hansena, którego tłumaczeniem z j. angielskiego wspomagał często zapraszany przez nas jako ekspert p. Ireneusz Iwko z Logstor Polska. Firma VECTOR Data Systems z Gdyni nie zdecydowała się dokonać w tym roku własnej prezentacji, choć jej przedstawiciele uczestniczyli w obradach Forum. Po krótkiej przerwie, firma LOGSTOR kontynuowała swoją prezentację, tym razem przedstawiając szczegóły swojego systemu nadzoru nad siecią pn. DETECT.

Przed przerwą obiadową, Adam Dwojak przedstawił uczestnikom Forum propozycje zapisu do Wytycznych Forum DCSP dotyczącą „okienek kontrolnych” jako elementu precyzyjnej lokalizacji uszkodzeń sieci.

Po obiedzie, odbyły się dwa panele dyskusyjne z zakresu Panelu Inwestora. Pierwszy z nich poświęcony był problematyce dokumentacji powykonawczej. Po wprowadzeniu dokonanym przez Adama Dwojaka, p. Jacek Tabor oraz Piotr Stęclik z firmy ALPEX zaprezentowali swój nowy projekt informatyczny dotyczący szerokiej i profesjonalnej platformy informatycznej do tworzenia dokumentacji powykonawczej dla instalacji alarmowej zgodnej z potrzebami inwestycyjnymi oraz diagnostyką uszkodzeń ciepłociągów preizolowanych.

W ostatniej części panelu Inwestora, p. Krzysztof Strzeżek z Veolia Energia Warszawa przedstawił informację dotyczącą projektu badania współczynnika przewodzenia ciepła zawilgoconych izolacji w rurach preizolowanych realizowanego przez Laboratorium Badawcze firmy Veolia w Warszawie. Następnie, p. Ireneusz Iwko z firmy LOGSTOR przedstawił bieżącą informację o przygotowywanych zmianach w normach PN i EN dotyczących projektowania i montażu rurociągów preizolowanych. Na zakończenie tej części konferencji, p. , Ewa Kręcielewska, Kierownik Działu Badań i Standardów z Veolia Energia Warszawa, zapoznała wszystkich z bieżącą informacją o zmianach w normach PN-EN 253 i PN-EN 489 dotyczących badań rur i złączy preizolowanych. Te dwa ostatnie wystąpienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem znacznej części uczestników konferencji.

W przerwach pomiędzy panelami dyskusyjnymi, uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z ofertą nowości sprzętowych i technologicznych kilku firm na stoiskach promocyjnych usytułowanych w tylnej części sali konferencyjnej. Firma TESTERON tradycyjnie pokazywała pełen zakres urządzeń pomiarowych stosowanych w diagnostyce i lokalizacji awarii na sieciach preizolowanych. Heisslufttechnik Flocke oferowała wysokiej klasy ekstrudery szwajcarskiego producenta urządzeń do spawania preizolacji, rur i przyłączy z PE HD – firmy Leister. Firma DASL prezentowała szczegóły swojej technologii centralnego nadzoru nad systemem alarmowym sieci preizolowanych RATMON-2. Firma LOGSTOR skupiła się na systemach puszek pomiarowych i mufach. Nowe propozycje z zakresu muf zaprezentowała także firma TERMOGUM z Ożarowa Maz. Firma ALPEX prezentowała swoją platformę tworzenia dokumentacji powykonawczej Pipeline Designer.

Drugi dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją z przerwą na występ znanego artysty estradowego – Krzysztofa Skiby, który uświetnił tegoroczne ogólnopolskie spotkanie diagnostów z branży ciepłociągów preizolowanych.

Tuż przed koncertem, ogłoszono rozstrzygnięcie III Konkursu Fotograficznego Forum DCSP na najciekawsze zdjęcie związane z branżą ciepłociągów preizolowanych pn. „Ciepła rura…czy inna bzdura”. Tym razem, wpłynęło niewiele prac konkursowych. Zaprezentowano je uczestnikom konferencji w kuluarach sali konferencyjnej na dużych tablicach i, po głosowaniu na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania, wyłoniono zwycięzcę konkursu, którym został Robert Stencel z OPEC Gdynia ze swoim zdjęciem pt. „Inkubator”. Laureat otrzymał specjalną nagrodę ufundowaną przez organizatorów a pozostali uczestnicy konkursu dostali nagrody pocieszenia.

Firmy TESTERON i DORATERM – organizatorzy VI Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu pragną podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za liczny udział, zaangażowanie w dyskusji oraz wspaniałą przyjacielską atmosferę tego wyjątkowego spotkania.

Do zobaczenia w przyszłym roku!
Wyniki III Konkursu Fotograficznego Forum DCSP

na najciekawsze zdjęcie związane z branżą ciepłociągów preizolowanych pn. „Ciepła rura…czy inna bzdura”. Zdjęcie pt. „Inkubator”- autor Robert Stencel – zwycięzca konkursu fotograficznego.

Patronat medialny: