„I Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu” (I Forum DCSP, Poznań 2014)