Lokalizatory

Lokalizacja wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego, jak i uszkodzeń sieci.
ZOBACZ W SKLEPIE

Reflektometry

Lokalizacja uszkodzeń kabli metalowych oraz systemów alarmowych ciepłociągów.
ZOBACZ W SKLEPIE

Kamery inspekcyjne

Wizualna inspekcja sieci wod-kan oraz instalacji wewnętrznych w trudno dostępnych miejscach.
ZOBACZ W SKLEPIE

Osprzęt telemontera

Identyfikatory par i telefony monterskie dla instalacji oraz konserwacji połączeń kablowych.
ZOBACZ W SKLEPIE

Detektory gazu

Bezpośredni pomiar gazów wybuchowych, toksycznych, czy ubytków tlenu.
ZOBACZ W SKLEPIE

Mierniki i detektory

Pomiar i diagnostyka rezystancji izolacji oraz ciągłości przewodów alarmowych sieci preizolowanej.
ZOBACZ W SKLEPIE